Homenatge a persones centenàries

Medalla centenària

Medalla centenària

Amb la finalitat de fer un homenatge a la gent gran, representada per les persones centenàries, la Generalitat de Catalunya, prèvia sol·licitud, lliura a totes les persones residents a Catalunya que han fet cent anys una medalla commemorativa, personalitzada, gravada amb el nom de la persona i l'any de celebració del seu centenari.

L'acte de lliurament es fa coincidir, en la mesura del possible, amb la data de l'aniversari. Aquests actes s'adeqüen a l'organització que preveu la família o les persones que organitzen l'acte.

Data d'actualització:  07.09.2021