A la nostra societat, malgrat que les dones s’han incorporat massivament al mercat laboral, la implicació dels homes en les tasques domèstiques és molt menor. Ara per ara, les estadístiques mostren que la major part del pes de les responsabilitats domèstiques recau sobre les dones que han d’assumir aquesta doble jornada laboral fora i dins de la llar.

És necessari que els homes s’incorporin en les responsabilitats domèstiques i que aquestes deixin de recaure majoritàriament sobre les dones per avançar cap a una societat més justa i igualitària on tant homes com dones puguin gaudir de més temps personal i familiar.

Aquest taller pretén incidir en la implicació dels homes en les responsabilitats domèstiques educant els adolescents en la importància i els beneficis que té un repartiment més igualitari de les tasques de la llar i la cura de les persones.

Objectius

Material necessari

Desenvolupament del taller

Data d'actualització:  23.03.2010