Molt sovint, observem que homes i dones es reparteixen les tasques domèstiques amb criteris de gènere molt estereotipats, és a dir, tenim la creença que hi ha feines més adients per a les dones i unes altres més adequades per als homes.

Així doncs, hi ha tasques com netejar, estendre, planxar o tenir cura d’infants i gent gran, que normalment recauen sobre les dones i, en canvi, hi ha d’altres com pintar o fer petits arranjaments de la casa que recauen sobre els homes.

Aquest taller vol incidir en la idea que les tasques de la llar no han d’estar marcades en funció del gènere i que tothom és capaç de fer-les. Així mateix, cal un esforç per part de tots i totes per aprendre aquelles tasques que tradicionalment no han estat assignades al nostre gènere, el que ens permetrà distribuir les tasques d’una manera més igualitària i alhora més lliure.

Objectius

Material necessari

Desenvolupament del taller

Data d'actualització:  23.03.2010