Guia de prestacions i serveis a les famílies

 

La Guia de prestacions i serveis a les famílies, que la Secretaria d'Afers Socials i Famílies actualitza periòdicament, informa des d'una perspectiva general dels ajuts i els serveis que les administracions destinen actualment a totes les famílies.

Aquesta Guia ofereix informació sobre prestacions en temps, com els permisos i reduccions de jornada quan neix un infant; prestacions econòmiques d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic; desgravacions fiscals; ajuts específics per a famílies nombroses, i altres tipus d'ajuts i serveis com el transport escolar, les beques a l'estudi, els ajuts per a l'adquisició de llibres de text i diversos programes de formació per a pares i mares, entre d'altres.

Per facilitar-ne la consulta, s'indica l'administració i l'organisme responsables de cada prestació o ajut, així com l'adreça per obtenir-ne més informació o bé presentar, si escau, la sol·licitud corresponent. Al final també inclou la legislació de referència, pàgines web, adreces i telèfons d'interès.

Aquesta Guia solament està disponible en la versió digital atès que s’actualitza periòdicament.

Data d'actualització:  09.06.2021