Sessió 1 – El respecte i la confiança permet equivocar-nos!