Sessió 4. Als nens el cotxes i a les nenes les nines?

L'educació afectiva implica ensenyar i mostrar valors i actituds sobre el cos, els sentiments, els rols sexuals i de gènere, sense obviar la importància del propi jo. És un procés que comença des del naixement i, per tant, va més enllà d'intervencions puntuals que es poden fer en moments concrets en els quals l'infant es planteja qüestions com: "Com es fan els nens?", "El rosa és un color de nena?".
La sessió revisarà com les criatures aprenen el que observen i detecten rols estereotipats, així com la importància que pares i mares es coresponsabilitzin en les diferents activitats familiars, sobretot actuant en coherència amb el que es vol transmetre.

Sessió 4 – Als nens el cotxes i a les nenes les nines?

Cas pràctic

"En relació amb els rols de gènere, els pares i mares realment som tan importants com a models de conducta per als nostres fills i filles?"


Pares i mares som els principals educadors dels nostres fills i filles perquè en som el principal model d'aprenentatge. Els nens i nenes construeixen el sentit i el valor de les coses quan són petits en funció d'allò que veuen en la convivència familiar. Per tant, serà important educar-los de manera igualitària, nens i nenes, fent que visquin models de coresponsabilitat a casa, sobre les tasques domèstiques, les atribucions de gènere, etc.

Cas pràctic
Data d'actualització:  12.12.2012

Informació relacionada