Sessió 4. Per menjar li poso la TV i fora problemes!