Avantatges per part de la Generalitat de Catalunya