Sexualitat i afectivitat en l'adolescència

Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB)

Entitat que impulsa la sensibilització, la prevenció i l'educació de la societat en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva.

Organitza xerrades perquè, a partir d'una dinàmica participativa i de debat, les famílies amb adolescents reflexionin sobre les noves emocions, les sensacions i els desitjos que es viuen en aquesta etapa tan important, i perquè coneguin els canvis en les relacions i els conflictes que se'n deriven.

Informació relacionada

Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

 

 

Educació sexual i afectiva . Departament d’Educació