Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT)

Com a organisme executor del Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009, té la missió de garantir una societat de la informació segura per a tots.

Ofereix sessions formatives per fomentar la participació de tota la família en la utilització segura de les tecnologies de la informació i la comunicació, per reforçar les competències bàsiques que els permetin navegar amb seguretat i per evitar aquells casos on el risc d’exclusió digital és major.

Informació relacionada

Internet segura per a la protecció del menor

El cos dels Mossos d'Esquadra organitza xerrades sobre els riscos, els continguts il·legals i inadequats detectats a Internet.