Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció

Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Torna

Avinguda del Paral·lel, 52 08001 Barcelona

Més adreces
Envia per correu electrònic icona tancar finestra

* Camps obligatoris

 • Cal introduir el nom
 • El correu no és vàlid
 • Cal validar el test de verificació
 • Envia

Responsable

Sr. Carles Segura i Buixó Perfil

Càrrec

director general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

icona rellotge
Horari de registre i d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.


Plaça de Pompeu Fabra, 1 17002 Girona

Més adreces
Envia per correu electrònic icona tancar finestra

* Camps obligatoris

 • Cal introduir el nom
 • El correu no és vàlid
 • Cal validar el test de verificació
 • Envia

Responsable

Sr. Carles Segura i Buixó Perfil

Càrrec

director general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Avinguda d'Andorra, 9 baixos 43002 Tarragona

Més adreces
Envia per correu electrònic icona tancar finestra

* Camps obligatoris

 • Cal introduir el nom
 • El correu no és vàlid
 • Cal validar el test de verificació
 • Envia

Responsable

Sr. Carles Segura i Buixó Perfil

Càrrec

director general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Carrer de Sant Martí, 1 25004 Lleida

Més adreces
Envia per correu electrònic icona tancar finestra

* Camps obligatoris

 • Cal introduir el nom
 • El correu no és vàlid
 • Cal validar el test de verificació
 • Envia

Responsable

Sr. Carles Segura i Buixó Perfil

Càrrec

director general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Carrer de Ramon Salas, 33 (anteriorment c. de Ruiz de Alda) 43870 Amposta

Més adreces
Envia per correu electrònic icona tancar finestra

* Camps obligatoris

 • Cal introduir el nom
 • El correu no és vàlid
 • Cal validar el test de verificació
 • Envia

Responsable

Sr. Carles Segura i Buixó Perfil

Càrrec

director general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

icona amuntAMUNT

Funcions

 • Fomentar el dret dels infants a tenir una família i, per tant, promoure l'acolliment simple en família aliena i l'acolliment preadoptiu, com a mesures per a atendre adequadament les necessitats del menor, com a personal sotmesa a situacions de risc greu per al seu desenvolupament integral, procurar-ne l'atenció educativa i afavorir-ne el retorn dins la família natural.
 • Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de valoració psicosocial de les persones sol·licitants d'acolliment simple en família aliena, d'acolliment preadoptiu i d'adopció internacional.
 • Vetllar per la informació adequada als ciutadans i ciutadanes sobre els acolliments, les adopcions i els processos d'adopcions, rebre les al·legacions, els documents i els altres elements de judici en els expedients de sol·licitud i sotmetre'ls a vista, i també les propostes de resolució. Per a exercir aquesta funció d'informació, ha de comptar amb la col·laboració de pares i mares adoptius en les qüestions que els concerneixi.
 • Fer el seguiment dels menors en situació d'acolliment simple, en família extensa i aliena, i d'acolliment preadoptiu.
 • Tramitar, quan correspongui, els processos d'adopcions internacionals i fer-ne el seguiment posterior, si escau, i supervisar aquesta activitat quan sigui delegada a institucions o entitats col·laboradores.
 • Formalitzar convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d'actuació, i d'acord amb les disposicions que les regulin.
 • Fer el seguiment de les entitats col·laboradores en adopció internacional.
 • Exercir les altres funcions que li assignin les lleis.

icona amuntAMUNT

Composició

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

icona amuntAMUNT

Data d'actualització: 13/12/2021