Acolliments i adopcions

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) es va crear per la Llei 13/1997, de 19 de novembre (modificada per la Llei 14/2010 i la Llei 11/2011). La finalitat primordial de l'Institut és contribuir a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment simple en família aliena, d'agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional.

En l'àmbit de l'adopció internacional, l'ICAA és l'organisme competent a Catalunya. 

L'Institut facilita tota la informació relativa a les adopcions i als acolliments per mitjà del web que esteu consultant. 

Abans de presentar qualsevol sol·licitud d'adopció cal posar-se en contacte prèviament per telèfon (935517753 o 934831000) o enviant un missatge a icaa.tsf@gencat.cat)  amb l'ICAA per tal de concertar dia i hora per assistir a una sessió informativa on s'exposen els diferents procediments a seguir en funció del tipus de sol·licitud que es desitja presentar. L'exposició versa sobre els aspectes administratius i tècnics, també hi ha un espai per resoldre els possibles dubtes plantejats pels assistents. Actualment cada unitat familiar pot presentar com a màxim dues sol·licituds d’adopció.

Amb relació a l’acolliment familiar, l’ICAA organitza sessions informatives per a totes les famílies que estan interessades a oferir-se com a acollidores. En aquestes sessions s’exposen els diferents programes d’acolliment familiar, la tipologia d’infants susceptibles de ser acollits, així com el procés que segueixen tots els oferiments per ser família acollidora.

La informació, tant pel que fa a l’adopció com a l’acolliment, s’ofereix també de manera individual en aquelles situacions que ho requereixin.

Data d'actualització: 23/02/2021