Commemoració dels 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya