Taules TAAC. Interpretació i aplicació de la normativa

La Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya, en endavant TAAC, es va constituir el 30 de novembre de 2011 i està formada per tècnics qualificats de les següents entitats:

  • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya
  • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
  • Generalitat de Catalunya. Departament competent en l'àmbit de l'accessibilitat.  
  • Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística
  • Tecnicsmunicipals.cat (representatiu del col·lectiu de tècnics municipals)

 

L'objectiu de la TAAC és harmonitzar criteris d'aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic. A aquests efectes s’han elaborat els documents següents:

Data d'actualització:  10.08.2020