Centre d'autonomia personal Sirius i altres centres a Catalunya

És un servei gratuït d'informació i assessorament per a l'autonomia personal i l'accessibilitat de l'entorn, que depèn de la Generalitat de Catalunya.

 • Informar i assessorar sobre productes de suport i solucions d'accessibilitat per a la persona i el seu entorn per millorar l'autonomia de les persones amb discapacitat o dependència.
 • Informar i assessorar sobre solucions que facilitin la tasca dels cuidadors en el cas de les persones amb dependència o discapacitat.
 • Informar i assessorar sobre els recursos disponibles relacionats.
 • A les persones amb discapacitat, dependència, o risc de tenir-la, i la gent gran, els seus familiars o cuidadors.
 • A les entitats del sector, els col·lectius professionals i els estudiants relacionats amb el camp de la discapacitat, l'autonomia personal, la comunicació alternativa i augmentativa i l'accessibilitat a l'entorn.
 • A les empreses fabricants i distribuïdores de productes i tecnologies de suport a la discapacitat.
 1. Unitat d'Accessibilitat.
 2. Unitat de Productes de Suport.
 3. Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i Habilitació (UTAC).

La Unitat d'Accessibilitat fa assessorament tècnic sobre solucions personalitzades per a la supressió de les barreres de l'accés i de l'interior dels habitatges. Informa sobre productes i tecnologies per a l'accessibilitat de l'entorn. Informa sobre la normativa d'aplicació relacionada amb l'accessibilitat. Realitza jornades i sessions informatives dirigides a professionals i estudiants sobre solucions i tecnologies per a la supressió de barreres i l'accessibilitat de l'entorn.

La Unitat de Productes de Suport fa assessorament sobre el mobiliari i l'adequació de l'entorn de la persona. Informa sobre productes de suport per a la mobilitat i la realització de les activitats de la vida diària. Fa demostracions als cuidadors, sobre tècniques d'atenció a les persones amb dificultats de mobilitat i sobre l'ús dels productes de suport. Organitza jornades amb professionals per intercanviar experiències i donar a conèixer les novetats sobre productes de suport. Dóna suport a la formació d'estudiants i professionals del camp de l'autonomia personal i dels serveis socials, mitjançant jornades i sessions formatives.

La Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i Habilitació (UTAC) Informa, assessora, valora i fa demostracions sobre :

 • Sistemes augmentatius de comunicació
 • Accés alternatiu a l'ordinador
 • Control de l'entorn.
 • Fa seguiment del procés d’intervenció a les persones usuàries, els familiars i els professionals.

 Més informació a www.utac.cat

Data d'actualització:  16.10.2020