El Govern garanteix la tramitació dels casos més urgents de la RGC

Torna
Divendres, 20 de març de 2020

Davant la situació d’emergència a causa de la COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reajustat els canals de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania per garantir-ne precisament el seu accés i tramitació, sobretot en els casos d’urgència.

 

D’aquesta manera, pels casos de necessitats urgents s’atendrà des dels Serveis Territorials del Departament (preferentment de manera telefònica), les peticions que s’hagin de tramitar amb caràcter urgent.

 

Les situacions d’urgència social s’atendran a través dels equips d’urgència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social. Aquests casos es tractaran com a prioritaris. No obstant, cal recordar que la RGC no és una prestació d’urgència social, sinó que el seu objectiu és la cobertura de les necessitats bàsiques amb caràcter periòdic i continuat.

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ja va emetre unes Mesures excepcionals i recomanacions en relació als Serveis Bàsics d’Atenció Social com a mesura de prevenció i contingència davant l’impacte del  COVID-19, on recomanava que: 

 

  • Cada Àrea Bàsica de Serveis Socials ha de poder comptar amb, com a mínim, un equip per atenció a urgències socials format per 2 tècnics i 1 de suport administratiu per cada 20.000 habitants. Aquest equip pot ser rotatiu mentre duri la mesura excepcional.  
  • L’equip que es queda de guàrdia presencial en cas d’haver d’atendre situacions que requereixin presència física, seguirà les mesures preventives corresponents. En el cas d’agrupació de municipis que comparteixen el mateix equip, les professionals es desplaçaran fins el municipi només si és estrictament necessari.  

 

Les cites es reprogramaran a partir del 20 d’abril

El Departament garantitza que les persones que ja perceben la prestació, continuaran rebent-la amb normalitat.

 

Totes les cites prèvies concedides per sol·licitar l’RGC es reprogramaran a partir del 20 d’abril, trucant directament a les persones interessades. Cal recordar, que seguint les recomanacions del Departament de Salut, actualment totes les Oficines de Treball es troben tancades fins a nou avís.

 

D’altra banda, les noves peticions de cita prèvia es faran de la mateixa manera establerta (trucant al 900 400 012 o a través de l’assistent virtual del web de la Renda Garantida de Ciutadania) i es mantindrà com a data de presentació de la sol·licitud, la de la petició de cita prèvia. 

 

Així mateix, a través del número gratuït  900 400 012 es pot consultar la situació dels expedients i de les sol·licituds tramitades. També s’hi poden comunicar els canvis de situació que quedaran degudament registrats, per garantir els drets de les persones beneficiàries.